Leerlijn Mediavaardigheid

Leerlijn 1 - Basiscomputervaardigheden

Fysiek bedienen van een toestel - Tips & Tricks

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen

In- en uitschakelen van een toestel

8jMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Onder begeleiding experimenteren met de bediening van mediamiddelen uit de eigen omgeving en leefwereld
 • ICT-basisvaardigheden ontwikkelen voor het bedienen van mediamiddelen waaronder: swipen, muisvaardigheden, toestel aan- en afzetten, selecteren, openen en sluiten van applicaties, venster minimaliseren, maximaliseren en sluiten ...
Werken met een touchsreen26m
Werken met een muis8j

Werken aan deze vaardigheden kan je doen op Chromebooks, iPads, touchscreens, ...

Toetsenbordvaardigheden

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen

Specifieke toetsen terugvinden op het toetsenbord*

12jMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Het toetsenbord exploreren
Vlot typen met twee vingers12jMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Het toetsenbord exploreren
 • Klaviervaardigheden ontwikkelen waaronder: toetsenbord hanteren
Blind typen met tien vingers**/***12jMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Klaviervaardigheden ontwikkelen waaronder: toetsenbord hanteren

* Voor deze vaardigheid kan je 'oude' toetsenborden gebruiken, je kan dit eventueel als tussendoortje aanbieden
** Ondersteuning door een ICT-co in de klas is mogelijk. Materialen om toetsenborden af te dekken zijn beschikbaar
*** Deze vaardigheid wordt niet expliciet door het leerplan opgelegd maar kan nuttig zijn in het latere leven van de kinderen
Tips & Tricks 

Werken met gebruikersaccounts (toestel/programma)*

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen

Inloggen in een gebruikersaccount

12jMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Zich aan- en afmelden
Uitloggen in een gebruikersaccounts

* Bij deze vaardigheid gaat het niet enkel over de fysieke handeling maar moeten leerlingen ook het nut zien van het werken met gebruikersaccounts (persoonlijke instellingen, veilig bewaren van allerlei bestanden...) en het uitloggen (zodat andere niets met persoonlijke zaken die op de account bewaard zijn kunnen uithalen).

Werken met applicaties

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen

Applicaties openen

8jMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • ICT-basisvaardigheden ontwikkelen voor het bedienen van mediamiddelen waaronder: swipen , muisvaardigheden, toestel aan- en afzetten, selecteren, openen en sluiten van applicaties , venster minimaliseren, maximaliseren en sluiten …
Applicaties sluiten*
Applilcaties minimaliseren**8j
Applicaties maximaliseren**
Meerdere applicaties gebruiken12jMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Wisselen tussen geopende applicaties
Binnen een applicatie navigeren***12jMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Navigeren in een applicatie

MEva3 - Digitale informatievaardigheden ontwikkelen

 • Navigeren en zoeken binnen een digitale toepassing waaronder voor leerlingen bestemde webpagina's, educatieve software ...
In een applicatie zoeken****12jMEva3 - Digitale informatievaardigheden ontwikkelen
 • Navigeren en zoeken binnen een website

* Applicaties sluiten kan op verschillende manieren. De klassieke manier die je op de Chromebooks vindt: klik op het kruisje in de rechterbovenhoek of door de applicatie van het scherm te gooien op de iPad.
** Applicaties minimaliseren en maximaliseren kan op verschillende manieren. Op de Chromebook minimaliseer je de applicatie door op het ‘min-teken’ in de rechterbovenhoek te klikken en maximaliseer je de applicatie door op het vierkantje te klikken. Applicaties op de iPad draaien steeds op volledig scherm, door op de ‘homeknop’ te klikken of door op het scherm omhoog te stippen minimaliseer je de app, door twee keer op de homeknop te klikken of door omhoog te swippen en te pauzeren krijg je een overzicht van de ‘lopende’ applicaties. Als je op een van de getoonde apps klikt ‘maximaliseer’ je de applicatie opnieuw.
*** Tijdens de opstartles i.v.m. de Google Account leren leerlingen reeds navigeren binnen een applicatie: hoe maak je een nieuwe map aan, hoe maak je een Google Document aan...
**** Het kan handig zijn om de zoekfunctie van een applicatie te leren gebruiken. Op deze manier kunnen de leerlingen zelf heel wat problemen oplossen en andere functies leren kennen.

Werken met mappen*

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen

Mappen aanmeken

12jMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Inhoud en/of bestanden delen
 • Onder begeleiding bestanden beheren door: mappen en bestanden aan te maken, een naam te geven, te ordenen, te verplaatsen en te verwijderen
 • Zelfstandig bestanden beheren door: mappen en bestanden aan te maken, een naam te geven, te ordenen, te verplaatsen en te verwijderen
Mappen een naam geven
Mappen organiseren (verplaatsen, wissen...)
Mappen delen

* Applicaties sluiten kan op verschillende manieren. De klassieke manier die je op de Chromebooks vindt: klik op het kruisje in de rechterbovenhoek of door de applicatie van het scherm te gooien op de iPad.

Werken met bestanden*

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen

Bestanden aanmaken

12jMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Inhoud en/of bestanden delen
 • Onder begeleiding bestanden beheren door: mappen en bestanden aan te maken, een naam te geven, te ordenen, te verplaatsen en te verwijderen
 • Openen, bewaren, hernoemen en sluiten van bestanden
 • Selecteren, knippen, kopiëren, plakken en wissen
 • Zelfstandig bestanden beheren door: mappen en bestanden aan te maken, een naam te geven, te ordenen, te verplaatsen en te verwijderen
Bestanden een naam geven
Bestanden organiseren (in mappen plaatsen, verplaatsen, wissen...)
Bestanden delen**12j
Bestanden afdrukken***MEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Bestanden afdrukken

* Komt een eerste keer aan bod in de opstartles rond de Google Accounts.
** Deze vaardigheid kan op verschillende manieren vorm worden gegeven: bestanden delen om samen te werken, bestanden delen met de leerkracht wanneer een taak moet worden ingediend
*** Bestanden afdrukken kan zowel op een ‘fysiek’ medium (zoals papier) als op een digitaal medium. Digitaal kan een document ‘geprint’ worden naar een PDF-bestand.

Werken met een digitaal adresboek

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen

Contacten toevoegen

12jMEva4 - Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen
 • Onder begeleiding kennismaken en experimenteren met digitale mediamiddelen om met anderen te communiceren
 • Digitale contactgegevens beheren door toevoegen, aanpassen, bewaren en verwijderen
Contacten bewerken
Contacten verwijderen

Leerlijn 2 - Internetvaardigheden

Werken met een webbrowser*

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen

Een website-adres (URL) ingeven

12jMEva3 - Digitale informatievaardigheden ontwikkelen
 • Navigeren en zoeken binnen een digitale toepassing waaronder voor leerlingen bestemde webpagina's, educatieve software ...
 • Navigeren en zoeken binnen een website
 • Een website-adres (URL) invoeren - in een voor hen bestemde omgeving (op het internet zoeken) via een zoekrobot en daarbij aangepaste en/of zelfgekozen zoektermen gebruiken - kritisch waarderen van URL's
Aan de hand van zoektermen informatie zoeken via internet**12j
Interessante website opslaan als favoriet12jMEva3 - Digitale informatievaardigheden ontwikkelen
 • Een geschikte applicatie selecteren en gebruiken voor het zoeken van de gewenste informatie - favoriete websites bewaren

* Wanneer je met de Chromebooks aan de slag gaat, werk je sowieso in een webbrowser. Dit alleen is echter niet voldoende voor het behalen van deze doelen! We moeten ook aandacht hebben voor de specifieke eigenschappen van een webbrowser: de adresbalk, zoekfunctie om op internet informatie te gaan zoeken, favorieten...
** Hiervoor kan je google.com of een kindvriendelijke zoekmachine gebruiken! Heb ook aandacht voor het kritisch bekijken van de gevonden informatie! Niet alle gevonden resultaten zijn betrouwbaar, maak hier zeker de link met ‘IVoc5 - informatiebronnen hanteren’ en ‘MEmw2 - mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud.’ Dit kan je doen door bijvoorbeeld meerdere bronnen te gaan hanteren en de gevonden informatie te gaan vergelijken: zitten er verschillen, wat heeft die verschillen veroorzaakt...

Communiceren via internet*

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen

Communiceren via e-mail**

12jMEva4 - Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen
 • Onder begeleiding kennismaken en experimenteren met digitale mediamiddelen om met anderen te communiceren
 • Geschikte mediamiddelen selecteren en gebruiken om met anderen te comuniceren - daarbij selecteren uit voor hen bestemde en beschikbare mediamiddelen
Communiceren via chat***12j

* Voor deze vaardigheden kunnen we een koppeling leggen met ‘TOtg5 - Bereid zijn om taal correct, verzorgd en gepast te gebruiken’. Ook de link met ‘IVgv1 - Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen’ kan worden gemaakt om kinderen bewust te maken dat via e-mail of chat ook regels gelden die ervoor moeten zorgen dat deze media op een correcte manier gebruikt worden.
** Het is aangeraden om hier zeker te duiden dat bij e-mail dezelfde regels gelden als bij het schrijven van ‘fysieke’ brieven! Hier kan ook de koppeling worden gemaakt met het digitale adresboek.
** Communiceren via chat kan worden geïntegreerd in een groepsopdracht. Maak hierover zeker duidelijke afspraken zodat leerlingen weten dat de regels om op een goede manier te communiceren ook hier gelden


Leerlijn 3 - Informatie-presentatie-vaardigheden

Informatie presenteren aan de hand van slides

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen
Tekst invoegen*12jMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Onder begeleiding experimenteren met de bediening van mediamiddelen uit de eigen omgeving en leefwereld
Een afbeelding invoegenMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Een afbeelding invoegen
Slides opmakenMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Een tekst effciënt opmaken met oog voor: kleur, lettergrootte, vet, cursief, opsomminsteken, uitlijning ...
 • Een presentatietoepassing kiezen - een eenvoudige presentatie ontwerpen, opmaken en presenteren
Met ondersteuning van slides een presentatie gevenMEva1 - Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen
 • Een presentatietoepassing kiezen - een eenvoudige presentatie ontwerpen, opmaken en presenteren

* Hier kunnen verschillende koppelingen worden gemaakt met andere delen van het leerplan. Bijvoorbeeld: ‘TOsn1 - Een schriftelijke boodschap verwerken’

Informatie presenteren aan de hand van video

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen
Video waarnemen8jMEva2 - Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
 • Audiovisuele mediamiddelen waarnemen er en zich over verwonderen
Video afspelen*12jMEva2 - Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
 • Experimenteren met audiovisuele mediamiddelen en hun mogelijkheden bij het afspelen en opnemen van mediacontent - eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te bewerken, te monteren en af te spelen
 • Doelgericht inzetten van de audiovisuele bouwstenen
Video opnemen**12jMEva2 - Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
 • Experimenteren met audiovisuele mediamiddelen en hun mogelijkheden bij het afspelen en opnemen van mediacontent - eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te bewerken, te monteren en af te spelen
Video monteren12jMEva2 - Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
 • Experimenteren met video- en geluidsbewerking bijvoorbeeld met eenvoudige apps video en geluid manipuleren, stopmotion fimpjes maken ...

* Voorbeeld: laat de kinderen het filmpje dat je wou afspelen starten of voorzie dat de kinderen in een van de hoeken een filmpje kunnena fspelen.
** Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de camera-applicatie op de iPad.

Informatie presenteren aan de hand van audio

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen
Audio waarnemen8jMEva2 - Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
 • Audiovisuele mediamiddelen waarnemen er en zich over verwonderen
Audio afspelen*12jMEva2 - Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
 • Experimenteren met audiovisuele mediamiddelen en hun mogelijkheden bij het afspelen en opnemen van mediacontent - eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te bewerken, te monteren en af te spelen
 • Doelgericht inzetten van de audiovisuele bouwstenen
Audio opnemen**12jMEva2 - Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
 • Experimenteren met audiovisuele mediamiddelen en hun mogelijkheden bij het afspelen en opnemen van mediacontent - eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te bewerken, te monteren en af te spelen
Audio monteren12jMEva2 - Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
 • Experimenteren met video- en geluidsbewerking bijvoorbeeld met eenvoudige apps video en geluid manipuleren, stopmotion fimpjes maken ...

* Voorbeeld: laat de kinderen het audiofragment dat je wou afspelen starten of voorzie dat de kinderen in een van de hoeken een audiofragment kunnen afspelen.

Informatie presenteren aan de hand van foto's*

Vaardigheid
Verworven tegen
Doelen
Foto's waarnemen8jMEva2 - Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
 • Audiovisuele mediamiddelen waarnemen er en zich over verwonderen
Foto's maken**12jMEva2 - Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
 • Experimenteren met audiovisuele mediamiddelen en hun mogelijkheden bij het afspelen en opnemen van mediacontent - eenvoudige audiovisuele mediamiddelen hanteren om op te nemen, te bewerken, te monteren en af te spelen
Foto's bewerken12jMEva2 - Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen
 • Op een eenvoudige wijze foto's bewerken door de grootte te wijzigen, het formaat bij te snijden, de kleurtoon te veranderen, ...
 • Experimenteren met fotobewerking, bijvoorbeeld een speciaal effect (tekst, filter, vormen ...) toevoegen

* Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de camera-applicatie op de iPad en de Foto’s applicatie die je op de iPad vindt, hierin zitten de basisbewerkingen als handige tools verwerkt.
** Hier kan op een eenvoudige manier mee van start worden gegaan: foto’s maken van wat de kinderen zien tijdens uitstappen of op het schooldomein en deze nadien in de klas bekijken (lees: waarnemen).

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x