MELDPUNT


KLOKKENLUIDER

Als gevolg van de Belgische klokkenluider-regelgeving geven we onze medewerkers, vrijwilligers, leveranciers, … de kans om onregelmatigheden binnen de Archipelscholen te melden zonder angst voor represailles. Deze onregelmatigheden betreffen inbreuken op de wetgeving. Dit kan gaan om strafbare handelingen, fraude, corruptie, inbreuken op vlak van milieubescherming, veiligheid, bescherming van persoonsgegevens, arbeidsomstandigheden, enz.

Meldingen kunnen gemaakt worden bij het intern meldpunt van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

02 507 07 12


EXTERN MELDPUNT

Als een melding bij het interne meldpunt niet het gehoopte resultaat brengt, dan kan een personeelslid ook een melding doen bij een extern meldpunt. Voor het niet-hoger onderwijs wordt een beroep gedaan op de Vlaamse Ombudsdienst.GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Ervaar je grensoverschrijdend gedrag van één van onze medewerkers, dan kun je dit melden aan de directie van de school, de coördinerend directeur van de scholengroep, de vertrouwenspersoon van de school of via de overkoepelende vertrouwenspersoon bij IDEWE. 

Geert Vandermeulen (coördinerend directeur)

codi@sgarchipel.be

0499 88 55 31


Nele Roelandt (IDEWE)

nele.roelandt@idewe.be

016 39 04 38 


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x