Strategische doelen


Op niveau van SG Archipel, de school-, directie- en teamwerking ligt de focus bij alle actoren op…

SD 01 … een schooleigen invulling geven aan de katholieke dialoogschool, het pedagogisch project en de schoolidentiteit

SD 02 … het efficiënt organiseren van de secundaire processen om zo maximaal ruimte voor de primaire processen te creëren

SD 03 … het reflecteren op de eigen beleids- en onderwijskwaliteit en het ondernemen van actie om bij te sturen met als doel de professionele cultuur* binnen de organisatie/de school te bevorderen

SD 04 … het kennen van persoonlijke sterktes en werkpunten en het nemen van initiatieven om de (professionele) identiteit verder te ontwikkelen met als doel de professionele cultuur* binnen de organisatie/de school te bevorderen

SD 05 … het optimaliseren en faciliteren van de doorstroom van K3 naar L1, L6 naar 1SO en tussen onze scholen en scholen voor aangepast onderwijs

SD 06 … het opnemen van een actieve rol bij de uitbouw van de organisatie als school-organisatorisch en pedagogisch-didactisch expertisecentrum

… met een permanente aandacht voor het welbevinden van alle betrokken actoren.
(*) Een professionele cultuur omvat: elkaar aanspreken, reageren op wat iemand doet i.p.v. op wie hij/zij is, voor jezelf spreken i.p.v. voor iemand anders, actief meewerken, samenwerken, leren uit fouten door reflectie, gericht op ontwikkeling, niet alles hoeven te weten, risico’s durven nemen, vertrouwen in leidinggevende, aanvaarden van verschil, creëren, keuzes maken op basis van ervaring i.p.v. overtuiging, doen, transparantie, denken in oplossingen i.p.v. in problemen…

Bron: Drs Alex C. van Ermst (2012) Professionele cultuur in schoolorganisaties (3e editie) Utrecht,


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x