Organisatiestructuur


RAAD VAN BESTUUR

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze scholen. Zij is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en ze schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.  

Leden van het schoolbestuur zijn:

 • Roger HAEST (voorzitter)
 • Martine ABELOOS
 • Bart BRONSELAER
 • Patrick CALLAERTS
 • Greta CONINCKX
 • Luc DENEFFE
 • E.Z. Jacinta GILLIS
 • Virginie MÄRZ
 • Jeanne PEERS
 • Beatrijs PLETINCK
 • Jef SCHOENAERTS
 • Jos VANEYGEN
 • Els CLAES (gedelegeerd bestuurder)
 • Piet KETELE (gedelegeerd bestuurder)
ALGEMENE ORGANISATIE

De dagelijkse leiding is in handen van:

 • Walter D'HOORE, algemeen directeur
 • Geert VANDERMEULEN, coördinerend directeur basisonderwijs
 • Dieter PEETERS, logistiek directeur basisonderwijs
 • Kristien DEMOT, financieel directeur
 • Johan VRANCKEN, logistiek directeur secundair onderwijs

Zij sturen de centrale diensten aan en zorgen voor de nodige ondersteuning en begeleiding van de archipelscholen m.b.t. beleid, infrastructuur...
DIRECTIERAAD | DR-ARCHIPEL

De directieraad komt maandelijks samen. Hierin zetelen de...

 • schooldirecties (verantwoordelijk voor de schoolorganisatie en het pedagogisch beleid van de school)
 • logistiek directeur basisonderwijs
 • coördinerend directeur basisonderwijs (voorzitter & secretaris)

Afstemmen van beleid en onderlinge inspiratie zijn hier de keywords. V.l.n.r. Annick VULSTEKE (VBS Vlierbeek), Piet BAKELANTS (De Wijzer), Stephanie CLAERHOUT (Sint-Norbertus), Els VANDERLINDEN (De Bolster), Dieter PEETERS (Logistiek Directeur), Kristof DANHIEUX (Boven-Lo), Sigrid AERTGEERTS (HHH-kleuterschool), Tom EMMERS (SJW), Annemie Szajkovics (PDC), Lieve SEGERS (De Speelkriebel), Ruben HERCK (De Mozaïek), Ilse MEULEMANS (De Waaier), Steven DE CLERCK (Ziekenhuisschool),   Nathalie LEBLANC (HHH-lagere school), Katrien HELSEN (De Zonnebloem), Geert VANDERMEULEN (Coördinerend directeur), Ria VAN ASSCHE (HHH-lagere school)
INTERNE OVERLEGGROEPEN

Overleggroepen komen trimestrieel samen en brengen personeelsleden met een specifieke opdracht binnen onze scholen, samen. We organiseren een...

 • secretariatenoverleg
 • zorgoverleg
 • mentorenoverleg
 • LO-overleg
 • ICT-overleg 
 • flextra's (overleggroep van personeelsleden met een specifieke opleiding)

Delen, samenwerken, inspireren en vorming zijn hier de keywords.

 CENTRALE DIENSTEN

Onze centrale diensten zijn gevestigd in Heverlee en nemen de secundaire processen voor hun rekening. We onderscheiden deze diensten:

 • personeelsadministratie
 • boekhouding
 • ICT-dienst
 • preventiedienst
 • logistiek (infrastructuur/bouw)
 • technische dienst
 • archief

Het centraliseren van de secundaire processen geeft onze scholen tijd en ruimte om zich op de primaire processen te focussen. 


Het gezag van het hart doet wonderen.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x