Missie & VisieONZE MISSIE

Archipelscholen, hun directies & personeel verbinden, ondersteunen en begeleiden bij hun professionele ontwikkeling om zo de onderwijskwaliteit te optimaliseren.Het bootje verbindt de scholen van de archipel en maakt de missie mogelijk.


MAAK KENNIS MET ARCHIE & PELLE


ARCHIE is een naam die is ontstaan als afkorting van Archibald. De naam is afgeleid van het Germaanse ‘ercan’, dat ‘oprecht’ betekent. Dit woord is op zijn beurt een afgeleide van het Griekse ‘archos’, dat ‘meester’ betekent.PELLE is afgeleid van Petrus. Petrus is een naam die komt van het Griekse ‘petra’ dat ‘rots’ betekent. De rots staat symbool voor vastheid en betrouwbaarheid. Petrus is bekend uit de Bijbel. Het is de bijnaam die Jezus aan zijn volgeling Simon gaf.

ONZE VISIE

Archie & Pelle hebben tijd en ruimte om hun superkrachten te ontdekken en verder te ontwikkelen om zo actieve wereldburgers te worden.


ARCHIE & PELLE STAAN SYMBOOL VOOR...


ONZE SCHOLEN

ONZE DIRECTIES

Een Archipelschool heeft de autonomie om de kracht van haar eigenheid verder uit te bouwen om zich zo lokaal, regionaal en internationaal te verankeren.
De directeur op een Archipelschool heeft tijd en ruimte om de eigen pedagogische sterktes in te zetten en verder te ontwikkelen om zo de school als ontmoetingsplaats van verschil, kwaliteitsvol uit te bouwen. 


ONZE PERSONEELSLEDEN

ONZE LEERLINGEN

Het personeel op een Archipelschool heeft tijd en ruimte om de eigen pedagogische en didactische sterktes te ontdekken en verder te ontwikkelen om zo de wereld van vandaag bij de leerlingen binnen te brengen.
Leerlingen op een Archipelschool hebben tijd en ruimte om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen om zo hun plaats als actieve wereldburger in de samenleving in te nemen. 
Hier groeit talent!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x